Pavel Kovács - KP PROJEKT

Projektant, rozpočtár
BIM expert na výkaz výmer


Viac ako 20 ročná prax, stovky rozpočtov v hodnote viac miliónov EUR.

"Lebo podstata je v detailoch."
Copyright © KP PROJEKT. All right reserved.