Proces tvorby výkazu výmer a rozpočtu z BIM
Vytvorenie BIM z projektovej dokumentácie
BIM rodinných domov
BIM bytových domov
Vytvorenie výkazu výmer z BIM
Vypracovanie rozpočtu
Copyright © KP PROJEKT. All right reserved.