Pavel Kovács - KP PROJEKT

Projektant, rozpočtár

BIM expert na výkaz výmer

Viac ako 20 ročná prax, stovky rozpočtov v hodnote viac milliónov EUR.

"Lebo podstata je v detailoch."